Owady pod ochroną

Od kilkudziesięciu lat nie tylko w Polsce, ale także w innych częściach Europy można zaobserwować wyraźny spadek liczby owadów, szczególnie zapylających. Dlatego właśnie powstaje bardo duża liczba inicjatyw, dzięki którym można uniknąć zagrożenia wyginięcia lub zmniejszenia liczby wielu gatunków owadów.

Dlaczego owady są pod ochroną?

Wbrew pozorom, owady mają niezwykle ważne role w ekosystemie. Zaliczamy do nich motyle i ćmy, pszczoły, chrząszcze, muchówki, osy, rzadziej mrówki. Przede wszystkim owady zapylające w sposób naturalny przenoszą pył z kwiatów męskich na kwiaty żeńskie. Umożliwia to ich zapłodnienie i reprodukcję. Jak widać, owady mają niezwykle istotną rolę w całym ekosystemie. Niektóre z nich przyczyniają się do ochrony flory w inny sposób. Przykładowo, mrówki rudnice poprzez spożywanie bezkręgowców oraz larw innych owadów chronią drzewa w lasach liściastych przed chorobami i wymarciem. Warto również dodać, że niektóre z gatunków, takie jak pszczoły, są hodowane ze względu na ich możliwości gospodarcze.

Ochrona owadów w Polsce

Poza empatią połączoną z wykazaniem zdrowego rozsądku i niezabijaniu każdego chrząszcza i pszczoły, można zapoznać się z listą owadów chronionych całkowicie lub częściowo. Ochrona całkowita polega na absolutnym zakazie zabijania oraz używania zwierząt lub roślin do celów prywatnych. Taką ochroną w Polsce objęty jest grupa owadów, na czele z chrząszczem koziorogiem dęboszem, czy też charakterystycznie ubarwionym motylem krasopani hera. Ochrona częściowa daje możliwość przechowywania gatunków ją objętą, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Takiej zgody musi udzielić regionalny dyrektor ochrony środowiska. Bardzo dużo rodzajów owadów jest nią objętych. Można wymienić kilka gatunków mrówek, na przykład mrówkę smętnicę oraz mrówkę rudnicę, a także chrząszczy i trzmieli.


Rodzaje owadów pod ochroną

Jak możemy chronić owady?

Na najwyższych szczeblach władzy powstaje bardzo duża liczba wszelkiego rodzaju inicjatyw, które mają na celu ochronę owadów. Przede wszystkim mowa tutaj właśnie o owadach zapylających, które mają niebagatelny wpływ na ekosystem. Działania te dzielone są na trzy najważniejsze grupy, które mają wpływ na rozwój owadów. Takie inicjatywy jak Natura 2000 ukierunkowane są na dzikie owady, żyjące w swoim środowisku naturalnym. Należy również zadbać o udomowione owady zapylające, na przykład poprzez unijne wsparcia dla pszczelarzy. Wreszcie nie bez znaczenia pozostają same siedliska, które powinny być chronione poprzez działania rolno-środowiskowo-klimatyczne.