Owady pod ochroną » Chrząszcze » Biegacz urozmaicony

Biegacz urozmaicony

Gdzie występuje Biegacz urozmaicony?

Biegacz urozmaicony to chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Jest to gatunek europejski. Można go zaobserwować od niektórych regionów Niemiec oraz Francji, aż po Półwysep Bałkański i zachodnią część Ukrainy i Mołdawii. W Polsce nie jest on często spotykany, występuje przede wszystkim w południowej części kraju. Jego naturalne środowisko stanowią wilgotne miejsca na terenach górskich oraz podgórskich. Bardzo chętnie zasiedla formacje drzewne wzdłuż strumyków i potoków, takie jak olsy i buczyny. Poza całym pasmem gór w Polsce można go spotkać na Nizinie Sandomierskiej.

Przebieg rozwoju Biegacza urozmaiconego

Biegacz urozmaicony podobnie jak Kozioróg dębosz oraz Nadobnica alpejska największą aktywność wykazuje po zmierzchu, ale można go zauważyć również w ciągu dnia. Jest to gatunek rozwijający się wiosną – okres godowy oraz największa liczebność przypada na maj i czerwiec. Opuszczają one zimowiska już po pierwszych roztopach, czyli na przełomie marca i kwietnia. Ze względu na umiejętność pływania, bardzo często rozwijają się one tuż przy potokach oraz strumieniach.

Pożywienie Biegacza urozmaiconego

Biegacz urozmaicony to gatunek drapieżny, polujący zarówno w wodzie, jak i na powierzchni. Pod powierzchnią wody mogą przebywać nawet przez pół godziny, gdzie poszukują owadów wodnych, skorupiaków, a nawet kijanek i narybek. Tuż przy brzegu ich ofiarami mogą paść dżdżownice i inne mięczaki. Biegacz urozmaicony nie gardzi również padliną. Sprawdź również inne Chrząszcze pod ochroną.

Wygląd Biegacza urozmaiconego
Jacek Proszyk, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Systematyka – Biegacz urozmaicony

 • Domena: Eukarionty
 • Królestwo: Zwierzęta
 • Typ: Stawonogi
 • Gromada: Owady
 • Podgromada: Owady uskrzydlone
 • Rząd: Chrząszcze
 • Rodzina: Biegaczowate
 • Podrodzina: Carabinae
 • Plemię: Carabini
 • Rodzaj: Carabus
 • Gatunek: Biegacz gruzełkowaty

Rozmnażanie Biegacza urozmaiconego

Biegacz urozmaicony jest aktywny pod kątem rozmnażania od końca kwietnia, aż po początek lipca. Samica składa jaja w małych porcjach w wilgotnym fragmencie gleby w bardzo małych porcjach – od 3 do 5 jaj. Maksymalnie w różnych miejscach może ich złożyć do trzydziestu. Larwy wykluwają się z jaj po 8-12 dniach, po czym następują trzy stadia larwalne. Dopiero od połowy lipca młode Biegacza urozmaiconego wylęgają się i opuszczają swoje kolebki łęgowe.