Ważki pod ochroną

Dlaczego niektóre ważki w Polsce znajdują pod ochroną? Co to oznacza?

Obecnie pod ochroną w Polsce znajduje się osiem rodzajów ważek. Są to gatunki objęte ścisłą ochroną ze względu na to, iż narażone są one na wymarcie. Często są to, albo gatunki, które generalnie występują coraz rzadziej, albo takie, które mogą wyginąć jedynie na terytorium Polski. Wprowadzając ochronę, można być pewnym, że gatunek będzie mógł rozmnażać się w sposób naturalny i niezakłócony, co doprowadzić może do zwiększenia ilości jego osobników.

Rodzaje ważek, które w Polsce znajdują się po ścisłą ochroną

W Polsce pod ścisłą ochroną znajduje się osiem rodzajów ważek. Wymienić należy Trzeplę zieloną, Iglicę małą, Łątkę ozdobną, Zalotkę białoczelną, Zalotkę spłaszczoną, Zalotkę większą, Żagnicę zieloną, oraz Żagnicę północną. Wszystkie z nich występują na różnych obszarach, ale objęte są jednakową ochroną, w celu możliwości odbudowania liczebności tego gatunku.

Wygląd ważek pod ochroną

Wszystkie z ważek, które obecnie znajdują się w Polsce pod ścisłą ochroną, są do siebie nieco podobne. Oczywiście rodzaj ubarwienia może różnić się w zależności od gatunku. Trzepla zielona, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się zielonym ubarwieniem. Iglica mała jest natomiast najmniejszym okazem ważki występującej w Polsce. Charakteryzuje się bardzo cienkim tułowiem. Łątka ozdobna ma niebieskawe ubarwienie. Zalotka białoczelna doskonale się maskuje, ponieważ jej kolorystyka jest ciemna, zbliżona do roślin rosnących nad brzegiem. Zalotka spłaszczona również ma podobną kolorystykę, z dodatkowymi białymi plamami. Zalotka większa wyróżnia się natomiast niewielką, żółtą plamą na końcu odwłoku. Żagnica zielona ma typowe niebiesko-zielone ubarwienie. Bardzo podobne do tego, jakie posiada Żagnica północna.

Występowanie ważek znajdujących się pod ochroną

Wszystkie z tych rodzajów ważek zamieszkują terytorium Polski. Można spotkać je nad spokojnymi, stojącymi, albo wolno płynącymi wodami. Najczęściej są to rzeki lub jeziora. Doskonale czują się również na terenach podmokłych. Uwielbiają odpoczywać na roślinach, które w większej części znajdują się pod wodą. Jaja również składane są pod wodą i ukryte w piasku lub mule, albo znajdują się bardzo blisko wody. Stadium larwalne z reguły odbywa się pod wodą. Większa część życia ważki związana jest właśnie z takim terenem. Rzadko kiedy ważki zapuszczają się dalej i opuszczają podmokłe tereny. Najczęściej robią to w celu poszukiwania pożywienia.

Inne owady pod ochroną