Owady pod ochroną » Motyle » Osadnik wielkooki

Osadnik wielkooki

Osadnik wielkooki – występowanie

Motyl występujący w Europie. Rozmieszczony przede wszystkim w strefie umiarkowanej – od Francji aż po Azję Mniejszą. W Polsce występuje głównie niedaleko wschodniej części kraju, w takich lokalizacjach jak Puszcza Białowieska, Augustowska, Podkarpacie oraz Kotlina Sandomierska. Osadnik wielkooki poszukuje lasów liściastych oraz mieszanych, szczególnie grądów oraz buczyn. Można go spotkać szczególnie przy drogach leśnych oraz prześwitach w środowisku leśnym. Ze względu na swoje ograniczone występowanie, gatunek ten znajduje się pod ochroną.

Osadnik wielkooki – wygląd

Osadnik wielkooki zawdzięcza swoją nazwę pięciu plamom w żółtej otoczce na przedniej parze skrzydeł oraz trzem lub czterem na tylnej parze. Od spodu plamy posiadają źrenice w kolorze podobnym do białego, czym jeszcze bardziej przypominają duże oczy co sprawia, że łatwo go odróżnić od przykładowo motyla, który nazywa się Czerwończyk nieparek. Skrzydła ubarwione są na szarobrunatny, przy czym ciemniejsze kolory można dostrzec przy nasadzie. Rozpiętość skrzydeł osadnika wielkookiego wynosi od 45 do 52 milimetrów.

Osadnik wielkooki
B.gliwa, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Osadnik wielkooki – rozwój

Motyle ze względu na przywiązanie do miejsc cienistych nie wylatują na łąki, a pozostają w zacienionych lasach. Przede wszystkim siadają na znajdujących się w grądach i buczynach krzewach malin oraz jeżyn. Ze względu na ograniczone, wyspowe występowanie na terenach Polski, uznaje się ten gatunek za zagrożony wymarciem. Osadnik wielkooki podlega ścisłej ochronie prawnej na terenie naszego kraju.

Osadnik wielkooki – pożywienie

Gąsienice osadnika wielkookiego żerują przede wszystkim na tych roślinach, które znajdują się w lasach bukowych. Mowa tutaj o turzycach – pagórkowej oraz drżączkowej oraz kłosownicach – pierzastej i leśnej. Oprócz tego osadnik wielkooki pobiera pokarm także z innych źródeł, które są dostępne w wilgotnych lasach. Są to uszkodzone pnie drzew, wilgotne podłoże, ale także odchody innych gatunków zwierząt żyjących w lasach. Motyle te preferują miejsca z ograniczonym dostępem do słońca, dlatego nie wylatują nawet na pobliskie łąki, jak robi to Modraszek arion.

Osadnik wielkooki – rozmnażanie

Możemy zaobserwować występowanie tylko jednego pokolenia w ciągu całego roku kalendarzowego. Jaja białawe lub zielonkawe składane są w okolicach rośliny żywicielskiej lub nawet bezpośrednio na jej liściach. Młoda gąsienica żeruje do końca maja, wcześniej zimując – podobnie jak inne motyle pod ochroną. Stadium poczwarki przebiega od dwóch do trzech tygodni. Właśnie z tego powodu pojaw motyla można datować na połowę czerwca, a może on trwać aż do połowy lipca.