Owady pod ochroną » Motyle » Modraszek gniady

Modraszek gniady

Modraszek gniady – występowanie

Ten dzienny motyl jest gatunkiem o zasięgu palearktycznym. Chociaż można go zaobserwować od Europy Zachodniej, aż po Azję Mniejszą, to jego obecny zasięg uznaje się za wyspowy. Przede wszystkim spotyka się go w Pirenejach oraz Alpach Nadmorskich, natomiast na terenie Azji na terenach zachodniego Kazachstanu oraz Ałtaju. W Polsce można go spotkać na Wyżynie Małopolskiej oraz w okolicach Miechowa. Zasiedla stepy na wapiennych lub gipsowych wzgórzach. Modraszek gniady jest objęty ścisłą ochroną gatunkową ze względu na potencjalne zagrożenie wyginięciem. Ma na to wpływ przede wszystkim nielegalne wypalanie traw, na których rozwijają się gąsienice oraz odławianie motyli przez kolekcjonerów.

Modraszek gniady – wygląd

Występują delikatne różnice pomiędzy samcem, a samicą. Samiec modraszka gniadego posiada skupienie włosowatych łusek zapachowych przy nasadzie przedniego skrzydła. Wierzch skrzydeł u obu płci brunatny z widoczną czarną plamką na przednim skrzydle. Jasnobrunatny spód posiada zewnętrzne, czarne plamki, które mogą przypominać “oczy” u motyla o nazwie Osadnik wielkooki. Można zauważyć znacznie większe na przednim skrzydle. Oprócz tego, na tylnym skrzydle możemy wyróżnić charakterystyczną białą smugę, ciągnącą się od nasady, aż do zewnętrznego brzegu skrzydła. Gąsienice są zielone z jasnymi, rzadkimi włoskami.

Modraszek gniady
Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Modraszek gniady – rozwój

Samice modraszka gniadego dbają o to, aby uniknąć konkurencji pokarmowej dla larw oraz gąsienic. Z tego powodu na roślinach żywicielkach, na których złożone są już jaja, pozostawiają specyficzny zapach mający na celu informowanie pozostałych przedstawicieli gatunku o obecności jaj, podobnie jak robi to motyl Czerwończyk nieparek. Takie działania są niezwykle istotne przede wszystkim w takich sytuacjach, gdzie gatunek jest zagrożony wyginięciem. Samce regularnie patrolują teren poprzez jego oblatywanie.

Modraszek gniady – pożywienie

Modraszek gniady odżywia się przede wszystkim nektarem okolicznych kwiatów. Podobnie jak inne motyle pod ochroną, gąsienice w czasie swojego rozwoju żerują przede wszystkim nocą na kwiatach żywicielek, którymi są przede wszystkim sparcety siewne oraz piaskowe. Co ciekawe, bardzo często towarzyszą im mrówki różnych gatunków, tworząc pewnego rodzaju symbiozę.

Modraszek gniady – rozmnażanie

Ze względu na długi rozwój, w ciągu roku pojawia się jedno pokolenie. Zimowanie następuje w postaci jaj. Wiosną wylęgują się gąsienice, które po czterech miesiącach przepoczwarzają się u podstawy rośliny żywicielki. Stadium poczwarki i rozwinięcie się w pełni zajmuje około 3 tygodnie. Dopiero wtedy na możemy obserwować pełen rozwój motyli i ich wylot ponad powierzchnię. Latają one od początku lipca, aż do końca sierpnia w warunkach naturalnych.