Chrząszcze pod ochroną

Co oznacza, że chrząszcze są pod ochroną i dlaczego pod nią trafiają?

Chrząszcze są jednym z owadów, które stosunkowo często cieszą się zainteresowaniem pasjonatów przyrody. Z tego też powodu zdarza się, że niektóre ich gatunki zostają uznane za zagrożone i tym samym trafiają pod ochronę. Najczęściej ścisłą, albo częściową. Co to oznacza? Że każde niepożądane działanie względem nich, skutkować może wysoką karą. Pod ochroną są nie tylko pojedyncze jednostki, ale i całe ich siedliska. W ten sposób można sprawić, że nie będą one opuszczać zamieszkałych do tej pory przez siebie rejonów.

Rodzaje chrząszczy, które są w Polsce pod ochroną

Oczywiście warto sprawdzić, które z chrząszczy faktycznie znajdują się pod ochroną. Wśród nich wskazać trzeba jednego z największych chrząszczy, jakie można spotkać w Polsce, a mianowicie Jelonka Rogacza. Oprócz tego także Kozioroga dębosza i pachnicę dębową, która jest z nich najrzadszym okazem. To oczywiście nie koniec, ponieważ chronionych chrząszczy jest zdecydowanie więcej. Zgniotek cynobrowy, Zgniotek szkarłatny, czy Sichrawa karpacka to tylko kolejne przykłady.

Wygląd chrząszczy objętych ochroną

Poszczególne rodzaje chrząszczy dość mocno się między sobą różnią, jeśli chodzi o wielkość lub ubarwienie. Niektóre z nich mają zielone grzbiety, inne zachowane w kolorach ziemi. Najbardziej charakterystyczną cechą jest aparat gębowy typu gryzącego. Na ten aparat składają się między innymi dwie żuwaczki, również bardzo charakterystyczne dla tego typu owadów. Dodatkowo posiadają one skrzydła pierwszej pary, które przekształcone są w coś na miarę grubej pokrywy, które nie biorą udziału w locie, ale osłaniają błoniaste skrzydła, które ukryte są pod spodem.

Występowanie chrząszczy

Chrząszcze obejmują około 400 tysięcy opisanych naukowo gatunków, co sprawia, że jest to jedna z najliczniejszych grup opisanych gatunków. Z tego też powodu warto wspomnieć o tym, że chrząszcze spotkać można w praktycznie każdym miejscu. Zamieszkują one bowiem wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy, Grenlandii, oraz wysp arktycznych. Najwięcej rodzajów chrząszczy występuje w lasach równikowych. W Polsce z reguły można spotkać je w lasach, ale naturalnie nie tylko. Wiele z rodzajów doskonale odnajduje się również w mieście. Jest to więc mocno uzależnione od konkretnego typu chrząszcza. W Polsce występuje około 6200 gatunków tych owadów, co czyni tę grupę jedną z najliczniejszych, jeżeli chodzi o owady, które występują na terytorium naszego kraju.

Inne owady objęte ochroną